BEZPŁATNE SZKOLENIA W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH

KURSY ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO, FRANCUSKIEGO

POZIOMY: A1, A2, B1, B2, C1

Bezpłatne kursy językowe

Astar Centrum Języków Obcych zaprasza mieszkańców województwa pomorskiego na bezpłatne kursy językowe które są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach realizowanych projektów osoby zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie województwa pomorskiego mogą wziąć udział w bezpłatnym kursie języka angielskiego na dowolnym poziomie (A1, A2, B1, B2). Uczestnicy otrzymują w ramach projektu również materiały szkoleniowe oraz egzamin końcowy, na podstawie którego wydawany jest certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje. Zajęcia mogą odbywać się w lokalizacjach Gdynia, Gdańsk lub innych na terenie województwa pomorskiego pod warunkiem zebrania 12 osobowej grupy na tym samym poziomie.

OD 120 DO 240 GODZIN w zależności od wybranego projektu

Materiały szkoleniowe – podręcznik+ ćwiczenia
Certyfikat honorowany na międzynarodowym rynku pracy

UDZIAŁ W KURSIE JEST DARMOWY

Miejsca szkoleń dostosowujemy do potrzeb uczestników.

Proszę o zapoznanie się z wymogami i wybranie projektu w którym Państwo będziecie mogli uczestniczyć:

1 projekt: „Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych” RPPM 05.05.00-22-0091/16 Kryteria:

Szkolenie skierowane jest dla osób pracujących lub niepracujących, spełniające wszystkie poniższe kryteria.

 • osoby w wieku aktywności zawodowej,
 • pracujące i zamieszkujące na obszarze woj. pomorskiego.
 • osoby o niskich kwalifikacjach, limitowane osoby z wykształceniem wyższym.

W przypadku osób zatrudnionych – ograniczenie – Osoby nie mogą pracować w dużych przedsiębiorstwach /tzw. zatrudniających powyżej 249 pracowników /oraz osiągające roczny obrót przekraczający równowartość 50 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu na koniec jednego z tych lat. Limitowany wyjątek dla osób o niskich kwalifikacjach.

Kurs:

 • Angielski
 • Niemiecki

Poziomy:

 • A1/A2
 • B1/B2

Czas trwania kursu od 120 do 240 godzin lekcyjnych. / 1 godz. lekcyjna 45 min/
Zajęcia mogą odbywać się na podstawie dyspozycyjności od poniedziałku do piątku w godzinach dogodnych. Możliwość prowadzenia zajęć również w weekendy. Natężenie zajęć do ustalenia. Kurs kończy się uzyskaniem międzynarodowym certyfikatem honorowanych na całym świecie.

Podczas udziału w projekcie zapewniamy

 • Kompletny kurs wybranego języka
 • darmowe materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie i certyfikat po ukończeniu kursu.

2 projekt: „ Akademia kompetencji” RPPM.05.05.00-22-0060/16

Kryteria:

Projekt przeznaczony jest dla osób zamieszkujących na terenie woj. pomorskiego oraz będących pracownikami sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw społecznych z siedzibą woj. pomorskiego powyżej 25 roku życia.

/ dodatkowe warunki uczestnictwa: preferowane osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej , osoby z niepełnosprawnością /

Kurs:

 • Angielski
 • Niemiecki

Kurs:

 • A1/A2
 • B1/B2

Czas trwania kursu 180 godzin lekcyjnych. / 1 godz. lekcyjna 45 min/

Zajęcia mogą odbywać się na podstawie dyspozycyjności od poniedziałku do piątku w godzinach dogodnych. Możliwość prowadzenia zajęć również w weekendy. Natężenie zajęć do ustalenia.

Kurs kończy się uzyskaniem międzynarodowym certyfikatem honorowanych na całym świecie. Toeic/ Widaf

Podczas udziału w projekcie zapewniamy

 • Kompletny kurs wybranego języka
 • darmowe materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie i certyfikat po ukończeniu kursu.

W załączniku wysyłamy formularze na realizowane przez naszą szkołę projekty.

Prosimy o wydrukowanie, poprawne wypełnienie, podpisanie i dostarczenie osobiste lub listowne do naszego biura:
Astar Centrum Języków Obcych 81-384 Gdynia ul. Władysława IV 59 pok. 23.
Prosimy też o podanie w korespondencji  pełnej dostępności na kursie / godziny i dni od poniedziałku do niedzieli /
Na podstawie spełnionych kryteriów naboru i dostępności nastąpi przydział do grupy językowej.

Ps
Zalecam też parafowanie, każdej strony formularza na której nie występuje podpis zgłaszającego.Udział w projektach jest całkowicie bezpłatny!!!!
Zapisy: Astar Centrum Języków Obcych Gdynia ul. Władysława IV 59 pok 23.
kontakt telefoniczny: Gdynia 58 66145 32, 512 220 149 Gdańsk 58 558 38 14 Rumia 662 058 069
mail: astar@astar.edu.pl

Zajęcia: Centrum Gdyni, Gdańsk Wrzeszcz lub inne do uzgodnienia

Formularz kontaktowy

Typ kursu:

Miejsce kursu: