PROMOCYJNE ZAPISY NA NOWY ROK SZKOLNY 2016/2017

DOROŚLI, MŁODZIEŻ, DZIECI - KLIKNIJ

Kurs Komputerowy Podstawowy

Obejmuje:

  1. 20 godzin lekcyjnych – 450 zł
  2. Podstawowe reguły pracy (tzw. BHP) przy pomocy systemów komputerowych.
  3. Definicja elementarnych pojęć potrzebnych w pracy z komputerem.
  4. Rodzaje prac wykonywanych przy pomocy komputerów.
  5. Sposoby tworzenia wśłasnych dokumentów i zarządzanie nimi.
  6. Przykłady najczęściej używanych programów.
  7. Struktura zapisu informacji na różnych nośnikach – przenoszenie danych pomiędzy komputerami.
  8. Sposoby drukowania prac na różnych drukarkach.
  9. Bezpieczeństwo danych.