BEZPŁATNE SZKOLENIA W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH

KURSY ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO, FRANCUSKIEGO

POZIOMY: A1, A2, B1, B2, C1

Kurs Komputerowy Internet

20 godzin lekcyjnych, w tym 10 w sieci Internet – 500 zł

Obejmuje:

  1. Definicje podstawowych pojęć i skrótów
  2. Rodzaje usług sieciowych i sposoby ich wykorzystania
  3. Sposoby podłączenia się do sieci
  4. Konfiguracja sprzętu i oprogramowania
  5. Wyszukiwanie i ściąganie informacji z sieci
  6. Korzystanie z poczty elektronicznej (e-mail)
  7. Zabezpieczenia przed ingerencją i przeciwwirusowe