BEZPŁATNE SZKOLENIA W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH

KURSY ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO, FRANCUSKIEGO

POZIOMY: A1, A2, B1, B2, C1

Kursy Języka Angielskiego

W roku szkolnym 2019/20 zapraszamy na odpłatne oraz darmowe kursy języka angielskiego finansowane ze środków unijnych. Poziomy A1, A2, B1, B2. Liczba miejsc ograniczona.

Deklaracje wstępną do darmowych i odpłatnych kursów składamy w formularzu kontaktowo -zgłoszeniowym na naszej stronie. Po otrzymaniu danych osoby zainteresowanej w ciągu 2 – 3 dni wyślemy na adres poczty elektronicznej,  formularze zgłoszeniowe, które po wypełnieniu trzeba będzie dostarczyć do naszego sekretariatu.

Język angielski (ang. the English language) – jest językiem urzędowy na terytoriach Wielkiej Brytanii oraz w większości jej byłych kolonii i dominiów, m.in. Irlandii, Kanadzie, RPA, Australii i Nowej Zelandii.
W samej Wielkiej Brytanii angielski jest de facto językiem urzędowym, jednak formalnie państwo to nie posiada żadnego oficjalnie ustalonego języka urzędowego. Podobna sytuacja jest też w Stanach Zjednoczonych. Angielski należy do oficjalnych języków ONZ, a od XX wieku jest najczęściej używanym językiem w kontaktach międzynarodowych. Niekiedy określany jako pierwszy uniwersalny język ludzkości.

Nasza szkoła proponuje wieloletni skuteczny, całościowy program nauczania. Poziomy: Elementarny, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced, Konwersacyjne.

kursy egzaminacyjne: FCE, CAE, CPE,

kursy Business English,

kursy dla firm i instytucji,

kursy dla jednostek wojskowych według standaryzacji STANAG,

kursy dla dzieci.

W trakcie nauczania języka angielskiego korzystamy z podręczników i materiałów najlepszych wydawnictw światowych: Oxford University Press, Cambridge University Press, Longman, Macmillan Hainemann.

Zapraszamy na rok szkolny 2018/19 r. – liczba miejsc ograniczona.

Zapisy i informacje : Gdynia: 58 6614532, 512 220 149,  Rumia: 662 058 069, Gdańsk 58 558 38 14, 516 09 89 97.

Zapraszamy na grupy zwykłe dla dorosłych i młodzieży o natężeniu zajęć 1 x 3 godziny lekcyjne tygodniowo.
Grupy od 5 do 9 osób, grupy indywidualne, grupy rodzinne, grupy małe, kursy dla firm.
Przykładowy semestr jesienny – 45 godzin lekcyjnych odpłatność – 879,-zł.
Odpłatność na raty – 4 raty po 235,-zł
Promocje za szybką wpłatę.

Miejsce zajęć : Gdynia, Gdańsk, Rumia.

Zapraszamy na kursy:

angielski dla dzieci klas 0 – VIII / różne poziomy / 

angielski dla początkujących / dorośli /.

angielski poziom pre- intermediate.

angielski poziom intermediate.

angielski konwersacje poziom Advanced i FCE.

Przykładowe poziomy nauczane.

POZIOM BEGINNERS – jest to poziom dla początkujących. Uczestniczy kursu w szkole poznają podstawy języka pod kątem wszystkich umiejętności językowych: mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie. Wiedza ta jest czysto praktyczna i po pierwszych spotkaniach studenci potrafią przedstawić się, zamówić hotel a pod koniec kursu potrafią również przeprowadzić prostą rozmowę telefoniczną, napisać krótki list lub przeczytać ogłoszenie prasowe.

POZIOM PRE-INTERMEDIATE – tłumacząc dosłownie to poziom średniozaawansowany niższy. Poziom ten jest przeznaczony dla uczniów, którzy kontynuują naukę, bądź zdali egzamin wstępny na ten poziom. Poziom ten jest uzupełnieniem i rozszerzeniem poziomu Beginners. Studenci poznają nowe struktury gramatyczne i rozwijają słownictwo dotychczas nabyte. Ćwiczą zdobytą wiedzę pod kątem różnych sytuacji życiowych tj.: wyrażanie opinii, sytuacje na lotnisku, opis drogi, przyjmowanie lub odmawianie zaproszenia, pisanie CV, czytanie krótkich tekstów.

POZIOM INTERMEDIATE – czyli poziom średniozaawansowany następuje po dwóch latach nauki i jest kontynuacją poziomu Pre-Intermediate. Uczniowie na tym poziomie posługują się językiem angielskim w typowych i najczęściej spotykanych sytuacjach życiowych, ale w sposób bardziej zaawansowany niż na poprzednich poziomach. Znajomość języka angielskiego na tym poziomie pozwala również na porozumiewanie się w sytuacjach niecodziennych, a jednak mogących się zdarzyć na przykład podczas wyjazdu tj. zgłaszanie przestępstwa. Wypowiedzi stają się coraz bardziej złożone zarówno pod względem gramatycznym jak i leksykalnym. Uczeń jest w stanie wypowiedzieć się o przyszłości, teraźniejszości i przeszłości, a także o sytuacjach hipotetycznych, prawdopodobnych i niemożliwych.

POZIOM UPPER-INTERMEDIATE – czyli poziom średniozaawansowany wyższy następuje po trzyletniej nauce w i jest kontynuacją poziomu Intermediate. Osoby, które wcześniej nie uczęszczały na kursy na niższych poziomach muszą zdać test wstępny. Uczniowie na tym poziomie ugruntowują już zdobytą wiedzę, poszerzają ją i aktywnie z niej korzystają. Po ukończeniu tego kursu, uczestnicy znają już wszystkie czasy, stronę bierną we wszystkich czasach, tryby warunkowe, wszystkie czasowniki modalne, a także swobodnie potrafią opisać wydarzenia z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Zwiększa się znacząco zakres słownictwa i jednocześnie bogactwo wypowiedzi. Za pomocą odpowiednich struktur językowych kursant potrafi w językowo wiarygodny sposób zareagować w różnych sytuacjach takich jak np.: reakcja na niespodziewaną dobrą informację czy wyrażenie żalu z powodu zaistniałej sytuacji.

POZIOM FCE – następuje po czterech latach nauki i jest kontynuacją poziomu Upper-Intermediate lub poziomu. Poziom FCE ma na celu przygotowanie kursantów do egzaminu pierwszego stopnia organizowanego przez Cambridge Examinations Syndicate. Przygotowanie do tego egzaminu wymaga przede wszystkim rozwinięcia wszystkich pięciu umiejętności językowych tj.: czytania, mówienia, pisania, słuchania i wiedzy gramatyczno -leksykalnej. Bardzo ważnym elementem tego kursu jest zapoznanie się z technikami egzaminacyjnymi pozwalającymi na lepsze wykorzystanie swoich możliwości językowych kursanta w różnych zadaniach egzaminacyjnych.

Formularz kontaktowy

Typ kursu:

Miejsce kursu:

Comments are closed.